Kontakty

ZBOROVÁ FARÁRKA:

Mgr. Mária MEŇKYOVÁ

Reformovaný farský úrad,
072 37, Lastomír 116

mobil: 0905 900 154

e-mail: menky.maria@gmail.com

                                                                 menky.maria@kalvini.sk

 

KURÁTOR ZBORU:

Milan LUKÁČ

mobil: 0905 647 399

  e-mail: lukac.milan@kalvini.sk

 

 

e-mail správcu stránky kalvini.sk: vlado@kalvini.sk