Vedenie zboru

Duchovný:  

Mgr. Mária MEŇKYOVÁ

 

Kurátor:

Milan LUKÁČ

 

Presbyteri:

Helena ANDRAŠOVÁ

Marek BALÁŽ

Mgr. Zuzana BLAHOVÁ

Bc. Martin ČAČKO

JUDr. Danica DŽAČKOVÁ

Jozef EĽKO

MVDr. Juraj Slavomír KAČMÁR

Jaroslav KOVÁČ (ml.)

Ľubomír ŠIPOŠ

Mgr. Ľudmila VAHOVIČOVÁ

Vladislav VAĽUŠKA